ക്രിക്കറ്റ് കുടത്തിലെ ഭൂതം

ഐ പി എല്‍ ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കത്തിലെ ചില ഉള്ളുകളികളെക്കുറിച്ച് malayal.am ന്യൂസ് പോര്‍ട്ടലിനു വേണ്ടി ഒരു പരമ്പര ഞാന്‍ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.

നാലു ഭാഗങ്ങളുള്ള പരമ്പരയില്‍, ആദ്യം ഐ പി എല്‍ തുടങ്ങാനിടയായ സാഹചര്യവും, ബി.സി.സി.ഐ.യും, സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ സീ ടെലിഫിലിംസും തമ്മില്‍ നടന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെയാണ് വിഷയമാക്കിയത്.

പിന്നെ രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങളില്‍, വിവിധ ടീമുകളുടെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും, കളത്തിനകത്തും പുറത്തും അവര്‍ പുറത്തെടുത്ത തന്ത്രങ്ങളുമാണ് അവലോകനം നടത്തിയത്. ക്രിക്കറ്റ് എന്ന ജനകീയ കായിക വിനോദത്തെ, എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റിയുടെ ഉപരിവര്‍ഗ്ഗലോകത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനായി ഐ പി എല്‍ നടത്തിയ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവസാന ലേഖനത്തില്‍.

ഈ ലേഖനപരമ്പര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് malayal.am നന്ദി.

ഫോര്‍മുലാ വണ്‍ മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു അവലോകന പരമ്പരയും malayal.am പോര്‍ട്ടലിനു വേണ്ടി ഞാന്‍ എഴുതുന്നുണ്ട്. റേസിനു ശേഷമുള്ള എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണുദ്ധേശിക്കുന്നത്. ആദ്യഭാഗം ഇവിടെ കാണാം.

ഈ ബ്ലോഗിലെ മലയാളം ലളിത ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയതാണ്…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: